MÁY NHIỆT TRỊ LIỆU CAO TẦN

Máy điều trị đau HIPER-500 là một phương pháp điều trị phục hồi chức năng cho các bệnh viện và các môn thể thao gây ra nhiệt sâu trong cơ thể con người bằng cách chiếu năng lượng sóng ngắn vào cơ thể con người.
** Được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Phú Thái  **